Rwenzori-bjergene, Uganda

Joint biodiversity programme

Our partnership with WWF in Rwenzori Mountains will bring deforestation and loss of biodiversity to a halt by enhancing management and collaboration with local residents on alternative and sustainable livelihoods.

Opretholdelse af planetens biodiversitet

Rwenzori-bjergene dækker næsten 1.000 kvadratkilometer frodig bjergskråning, også kendt som Månens bjerge. Beliggende på grænsen mellem Uganda og Den Demokratiske Republik Congo er nationalparken et nøgleområde for biodiversitet og også nomineret som et hotspot for biodiversitet.

Området betragtes som et nationalt "vandtårn", der forsyner 2 millioner mennesker med ferskvand, og både virksomheder og befolkning er afhængige af området for adgang til vand, landbrug, fiskeri, vandkraft, transport, industriproduktion osv.

Under trussel

Området er truet af skovrydning, krybskytteri og habitatfragmentering. En markant vækst (estimeret 3,6 % om året) i en allerede tæt befolkning kombineret med omfattende fattigdom betyder meget begrænset adgang til landbrugsjord, arbejdspladser, byggematerialer og brænde.

Efterfølgende pressede befolkningen længere ind i parken med ulovlig fældning og krybskytteri til følge.

WWF stræber efter at opretholde den nødvendige parkforvaltning og beskyttelse af området, men de nuværende indtægter er utilstrækkelige til at standse en massiv skovrydning og betydeligt tab af biodiversitet.